Tonkaow Recycle
โทร 080-241-2297
  • th

สินค้ามือสอง


สินค้ามือสอง

ถุงบิ๊กแบ็ค มือ 2 ขนาด 90 x 90 x 120 cm.

ถุงบิ๊กแบ็ค มือ2 ขนาด 90x90x120 cm. 1250 KG. 4 หู ไม่มีโลโก้

ถุงปากป่อง ก้นป่อง ขนาด 105x110x115 ซม

ถุงปากป่อง ก้นป่อง ขนาด 105x110x115 ซม. ขาวล้วนสภาพใหม่ พร้อมใช้งาน

สอบถาม
ถุงปากป่อง ก้นป่อง ขนาด 105x110x115 ซม

ถุงปากป่อง ก้นป่อง ขนาด 105x110x115 ซม. ขาวล้วนสภาพใหม่ พร้อมใช้งาน

สอบถาม
ถุงปากป่อง ก้นป่อง ขนาด 95x95x125 ซม

ถุงปากป่อง ก้นป่อง ขนาด 95x95x125 ซม. ขาวล้วนสภาพใหม่ พร้อมใช้งาน

สอบถาม
ถุงปากป่อง ก้นป่อง ขนาด 95x95x175 ซม

ถุงปากป่อง ก้นป่อง ขนาด 95x95x175 ซม. ขาวล้วนสภาพใหม่ พร้อมใช้งาน

สอบถาม
ถุงมือสอง ขนาด 90x90x120 ซม

ถุงมือสอง ขนาด 90x90x120 ซม. สภาพดี พร้อมใช้งาน

สอบถาม
ถุงเปิดปากขาวล้วน ขนาด 75x97x145 ซม

ถุงเปิดปากขาวล้วน ขนาด 75x97x145 ซม. มือสองสภาพดี พร้อมใช้งาน

สอบถาม